خیلی راحت و سریع میتونی با جنگو شروع به کار کنی

شروع کار با جنگو


نصب جنگو


اولین برنامه خودت رو با جنگو بنویس


مهارت خودت رو افزایش بده


به جامعه کاربران جنگو ملحق شو